تعبیر خواب ماهیگیری کردن

از آن جایی که دوستداران ماهی گیری به این موضع در طول روز بیش از سایر افراد تفکر میکنند در نتیچه امکان دیدن خواب ماهیگیری کردن برای این افراد بیشتر از سایرین میباشد
بنابر درخواست طرفداران سایت ماهیگیری تخصصی تهران فیشر در این مقاله قصد داریم تعابیر معتبر از تعبیر خواب ماهیگیری کردن را برای مخاطبین عزیزمان منتشر کنیم.

تعبیر خواب ماهیگیری کردن

تعبیر خواب ماهیگیری کردن در دیدن این موضوع در خواب نمادی از آگاهی شما است.
خواب ماهیگیری کردن در یک درجه پایین تر هم تعبیر آن است که شما به بصیرت، بینش و شهود در مورد شخصیت خودتان( یا فرد دیگری) دست خواهید یافت.
در ادامه این نوشتار با جالب ترین تعبیر خواب ماهیگیری کردن آشنا می شوید

۱. تعبیر دیدن ماهیگیری به طور کلی

اگر در خواب ماهیگیری کردن ببینید که در حال گرفتن ماهی هستید،
تعبیر آن است که یک ایده خوب به ذهنتان می‌رسد و اجرای آن استقلال مالی برای شما به همراه می‌آورد.
 گرفتن ماهی از یک دریاچه گل آلود و کثیف در خواب نشان دهنده مانعی در کسب و کارتان است که فرد مهمی آن را سر راهتان قرار داده است.

۲.تعبیر خواب ماهیگیری کردن برای زنان باردار

اگر شما زنی باردار هستید و خواب ماهیگیری کردن را ببینید،
تعبیر آن است که زایمانی راحت و آسان خواهید داشت و کودکی سالم به دنیا خواهید آورد.
اگر باردار هستید و در خواب ببینید خود را در حال گرفتن ماهی ببینید،
این خواب نشان می‌دهد که در زندگی واقعی فرزند پسری به دنیا می‌آورید و این پسر به موفقیت‌های بسیار بزرگی خواهد رسید.

۳.تعبیر خواب ماهیگیری کردن در آب گل آلود

خواب ماهیگیری کردن در آب گل آلود معمولا نشان دهنده بیماری و مشکلاتی پیچیده و جدی است
که در زندگی شما ظاهر می‌شوند. نترسید و وحشت زده نشوید
زیرا با داشتن یک برنامه خوب و منظم می‌توانید از خودتان بیشتر مراقبت کنید
و با تغییرات به وجود آمده روبه‌رو شوید. شما می‌توانید بر هرچیز پیروز شوید.
هیچ مسئله غیر قابل حلی در دنیا وجود ندارد.

این مطلب را بخوانید  آموزش و تربیت سگ های خانگی مثل پامرانین هاسکی ژرمن شپرد

۴.تعبیر خواب سر خوردن ماهی از دست هنگام ماهیگیری

اگر در خواب ببینید که در خواب ماهیگیری ماهی گرفته‌اید و ماهی از دست شما سر می‌خورد و می‌رود،
تعبیر آن است که شما سعی می‌کنید فردی فعال در اجتماع باشید اما برخی اوقات هم کاری نمی‌توانید بکنید جز اینکه یک درونگرانی پنهانی باشید.

۵.دیدن مرد ماهیگیر

تعبیر خواب دیدن مرد ماهیگیر در خواب به این معناست که شما نیاز دارید مدتی مرخصی بگیرید،
از زندگی روزمره دور شوید و به استراحت و تمدد اعصاب بپردازید. اگر ماهیگیر را در حال ماهیگیری ببینید،
تعبیر آن است که باید در تعامل با دیگران صبور باشید.
دیدن ماهیگیری کردن و سپس خوردن آن ماهی در خواب نمادی از یک بیماری لاعلاج در خانواده یا یکی از دوستان تان است. این خواب می‌تواند به تصادف هم اشاره کند.

۶.تعبیر خواب کشتن ماهی

اگر در خواب ببینید که در حال ماهیگیری کردن ماهی را می‌کشید،
تعبیر آن است که شما موفق می‌شوید دشمنان خود را شکست بدهید.

۷.ماهیگیری کردن با دست

اگر در خواب ببینید که سعی می‌کنید تا با دستان خود ماهی را بگیرید،
تعبیر آن است که دلسردی‌ها و ناامیدی‌های احساسی به سراغ شما خواهد آمد.

حضرت دانیال می گوید: دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی و در دریای سردسیر تاویلش نیکو است.
اگر دیدید ماهی های تازه و بزرگ بسیاری دارید، تعبیرش غنیمت است
و اما ماهی کوچک غم است. اگر ببینید از شکم ماهی مروارید بیرون می کشید، صاحبت فرزند خواهید شد.

جابر مغربی می گوید: دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر ببیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید.
اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید. 
اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.
اگر دید ماهی فروشی می کرد، دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که از راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

این مطلب را بخوانید  تربیت و قیمت خرید سگ هاسکی

تعبیر خواب ماهیگیر (صیاد)

دیدن صیادان ماهی در خواب، علامت آن است که به نوعی سعادت و کامیابی دست می یابید که تا آن روز طعم آن را نچشیده بودید .اگر خواب ببینید ماهی صید کرده اید،
نتایج خوبی در زندگی بدست خواهید آورد و اگر بر عکس در خواب موفق به صید ماهی نشوید، در آینده به اهداف خود نخواهید رسید.

تعبیر خواب ماهی خواره

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن ماهی خواره، تعبیرش زن است. اگر دید ماهی خواره داشت، دلیل که زنی بخواهد. اگر دید ماهی خواره از دست او بپرید، دلی که زن را طلاق دهد.

جابر مغربی می گوید: دیدن ماهی خواره، دلیل غم و اندوه است.

همچنین مطالب زیر میتواند برای شما مفید باشد:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *